phin4admin

LODZKIE4BUSINESS

Z ostatnim dniem lutego zakończyliśmy projekt trwający od czerwca 2018 r., prowadziliśmy go na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczył opracowania ... Czytaj dalej...

Innowacje w łódzkim

Informujemy, że 19.02.2019 r. zakończyła się ocena projektów składanych w ramach poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na ... Czytaj dalej...