Wdrożenia i komercjalizacje

Wspieramy naszych klientów przemysłowych w działaniach zmierzających do rozwoju nowego, innowacyjnego produktu bądź usługi i wdrożenia na rynek. W tym zakresie oferujemy:

  • analizę działań badawczo- rozwojowych i inwestycyjnych niezbędnych do podjęcia w procesie rozwoju produktu bądź usługi,
  • analizę potencjału przedsiębiorstwa pod kątem przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych,
  • skojarzenie z jednostką naukowo- badawczą o potencjale dopasowanym do specyfiki innowacji,
  • analizy rynkowe i benchmarkingowe,
  • przeprowadzenie badania stanu techniki,
  • dobór optymalnego modelu wdrożenia innowacji,
  • pozyskanie dofinansowania na badania B+R oraz prace przedwdrożeniowe nowego produktu bądź usługi,
  • zarządzanie projektem B+R,
  • wsparcie w finalnym wdrożeniu innowacji na rynek.

Łukasz Lis
tel. 604 163 896
lukasz.lis@phin.pl

Grzegorz Kawałek
tel. 604 938 901
grzegorz.kawalek@phin.pl

Mateusz Marciszko
tel. 604 938 710
mateusz.marciszko@phin.pl