Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych

Wspieramy uczelnie wyższe oraz instytutu naukowo- badawcze w procesie komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych. W tym zakresie oferujemy:

  • dobór odpowiedniej ścieżki komercjalizacji,
  • analizę prawną, podatkową i księgową,
  • analizy rynkowe i benchmarkingowe,
  • przeprowadzenie badania stanu techniki,
  • skojarzenie z partnerem biznesowym,  inwestorem,
  • przygotowanie i negocjowanie umów partnerskich,
  • pozyskanie dofinansowania na badania B+R oraz prace przedwdrożeniowe,
  • zarządzanie projektem B+R,
  • wsparcie w finalnym wdrożeniu wyników prac B+R na rynek.

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl