Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę realizowanych inwestycji. Od 2012 r. realizujemy projekty już od fazy projektowej. Nasze usługi obejmują:

  • Opracowanie projektów budowlanych.
  • Opracowanie projektów wykonawczych.
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
  • Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót.
  • Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych.

Dla naszych zleceniodawców wykonaliśmy szereg projektów zarówno w branży architektoniczno-budowlanej jak i sanitarnej. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi inżynierami osiągnęliśmy wysoki poziom kompetencji w tym zakresie.

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl