Instytucje Publiczne

Oferujemy kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych. Wspieramy inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Od lat z powodzeniem współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami kultury, instytucjami badawczymi.

Dzięki naszej pomocy klienci zdobywają kapitał na rozwój swoich inwestycji, wdrażają nowe projekty i zwiększają kompetencje pracowników. Z nami podejmowanie kluczowych decyzji staje się łatwiejsze.

Przeprowadzamy profesjonalne, zgodne z obowiązującymi wytycznymi kampanie promocyjne projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Doradzamy w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne, opracowujemy studia wykonalności. Doradzamy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Projektujemy i zarządzamy inwestycjami, prowadzimy nadzór techniczny oraz finansowy nad prawidłową realizacją przedsięwzięć budowlanych. Rozliczamy inwestycje i przeprowadzamy monitoring realizacji wskaźników projektu oraz audyty/ewaluację projektów. Sporządzamy audyty energetyczne i doradzamy w zakresie efektywności energetycznej.

Dotacje

Zobacz więcej

Odnawialne źródła energii

Zobacz więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Zobacz więcej

Doradztwo inżynieryjne

Zobacz więcej

Zarządzanie projektami

Zobacz więcej

Komercjalizacja wyników prac B+R

Zobacz więcej

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl