Szybka ścieżka 1.1.1 POIR

Czym jest „Szybka  ścieżka”?

Jest to konkurs NCBiR w ramach którego możliwe jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych. Celem takich prac musi być opracowanie innowacyjnego rozwiązania które beneficjent wprowadzi na rynek w ciągu trzech lat od zakończenia prac (samodzielnie, lub odsprzedając prawa do rezultatów projektu). Jest to ostatnia szansa na skorzystanie z tego typu dotacji w obecnej perspektywie unijnej.

Dla jakich kategorii kosztów można uzyskać dofinansowanie?

  1. Dla wynagrodzenia brutto personelu badawczego niezbędnego dla realizacji projektu.
  2. Dla amortyzacji lub leasingu niezbędnych środków trwałych, np. maszyn przy pomocy których opracowany zostanie prototyp, urządzeń laboratoryjnych itp.
  3. Dla zakupu drobnego sprzętu.
  4. Dla dzierżawy i adaptacji pomieszczeń.
  5. Dla zakupu wartości niematerialnych, np. licencji oprogramowania.
  6. Dla zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac.
  7. Dla kosztów ochrony wartości intelektualnej (np. patentu) i certyfikacji.

Ile środków przewidziano do rozdysponowania?

1,2 miliarda złotych łącznie na wszystkie tury.

W jakim zakresie musi zawierać się wartość projektu?

Od jednego (lub dwóch – w przypadku dużych przedsiębiorstw) milionów złotych do 50 milionów euro.

Kto może być beneficjentem tego konkursu?

Przedsiębiorcy, zarówno mikro, mali i średni, jak i duzi, także w początkowej fazie rozwoju. Samodzielnie lub w ramach konsorcjum.

Co jest niezbędne by przystąpić do konkursu?

Zabezpieczenie finansowe wkładu własnego, pewność co do praw do rezultatu projektu, odpowiednia kadra, a przede wszystkim…  skonkretyzowana wizja. Pomożemy Ci  wpisać ją w ramy konkursu!

Jak długi jest proces aplikacji? Co z uzupełnieniami, korektami, panelem ekspertów?

Nasza firma w ramach jednej opłaty zapewnia kompleksową obsługę projektów. Doradzamy na etapie opracowania założeń projektu, kojarzymy partnerów, piszemy wniosek, dbamy o korekty i uzupełnienia na etapie oceny wniosku. Przygotowujemy do panelu ekspertów na podstawie doświadczeń z własnymi projektami  naszej firmy.

Na jaki poziom dofinansowania można liczyć?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa, zgodnie z tabelą:

Status na badania przemysłowe na badania przemysłowe + premia na prace rozwojowe na prace rozwojowe + premia Na prace przedwdrożeniowe – de minimis
Mikro 70% 80% 45% 60% 90%
Małe 70% 80% 45% 60% 90%
Średnie 60% 75% 35% 50% 90%
Duże 50% 65% 25% 40%

Premia jest przyznawana za opublikowanie wyników prac badawczo – rozwojowych w periodyku naukowym lub podczas konferencji.

Nie wiesz czy Twój projekt obejmuje badania przemysłowe czy też prace rozwojowe?  Skonsultuj się z naszym doradcą, omówimy to podczas niezobowiązującego spotkania w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.