Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa technicznego, ekonomiczno-finansowego oraz prawnego na potrzeby przygotowania projektu realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Opracowanie analiz przedinwestycyjnych:

  • Analiza finansowo – ekonomiczna: daje odpowiedź na pytanie czy projekt jest opłacalny finansowo i jakie ryzyko ekonomiczne ze sobą niesie. Określa też wpływu projektu na budżet Gminy i dług publiczny.
  • Analiza techniczna: weryfikacja przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, wraz ze wskazaniem rekomendacji dla właściwego wariantu oraz udział w planowaniu i projektowaniu technicznym.
  • Analiza prawna: wskazanie najbardziej efektywnego modelu ppp (koncesja, opłata za dostępność bądź inne), opracowanie opinii prawnych oraz warunków umowy.
  • Testowanie rynku: badanie zainteresowania potencjalnych partnerów prywatnych oraz instytucji finansowych, promocja przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule PPP.
  • Podsumowanie analiz wraz z rekomendacją optymalnego modelu realizacji projektu.

Przygotowanie postępowania i przeprowadzenie wyboru partnera

  • Kompleksowa obsługa procesu wyboru partnera prywatnego, począwszy do opracowania dokumentacji  przetargowej, poprzez udział w negocjacjach w roli eksperta, aż do podpisania umowy  różnych etapach prowadzonych postępowań.

Pomoc w otrzymaniu dotacji dla projektów hybrydowych

  • Analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla przedmiotowej inwestycji, opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, rozliczanie otrzymanej pomocy z Instytucją finansującą, monitoring wskaźników i promocja projektu.

Oferujemy wsparcie dla władz samorządowych, które mają zamiar lub realizują inwestycje w formule PPP.

Doradzamy sektorowi prywatnemu, przedsiębiorcom, którzy planują uczestniczyć lub uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl