Od 10. lat skutecznie zarządzamy projektami inwestycyjnymi, badawczo-rozwojowymi, edukacyjnymi wykorzystując sprawdzone, międzynarodowe standardy. Nasz zespół posiada kompetencje zarządzania projektami zgodne z metodyką PRINCE 2 potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Kompleksowy pakiet usług związanych z realizacją i rozliczeniem projektu zawiera:

  • nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją projektu,
  • przygotowanie i obsługa postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z wymaganymi procedurami, w szczególności zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  • doradztwo w zakresie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
  • rozliczanie finansowe projektu: przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych oraz wszelkiej korespondencji klienta z instytucją finansującą,
  • monitorowanie osiąganych wskaźników produktu i rezultatu,
  • koordynowanie działań związanych z promocją projektu,
  • przygotowanie klienta do kontroli realizacji projektu,
  • obsługa projektu w okresie jego trwałości.

Wszystkie etapy obejmują pełną opiekę merytoryczną zapewnioną przez doświadczony zespół w zakresie realizacji procedur związanych z wdrażaniem i rozliczaniem dofinansowanych projektów.

Łukasz Lis
tel. 604 163 896
lukasz.lis@phin.pl

Grzegorz Kawałek
tel. 604 938 901
grzegorz.kawalek@phin.pl

Mateusz Marciszko
tel. 604 938 710
mateusz.marciszko@phin.pl