O nas

Kilka słów o Nas

Od 2005 roku konsekwentnie budujemy naszą pozycję w gronie liderów polskiego rynku doradztwa gospodarczego, europejskiego oraz inżynieryjnego. W 2012 r. stworzyliśmy Grupę Kapitałową PHIN, w skład której wchodzą PHIN Consulting Sp. z o.o. oraz PHIN Inwestycje Sp. z o.o.. Naszymi partnerami są przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, sektor publiczny, administracja rządowa i samorządowa,  uczelnie i instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Dotychczas pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 900 000 000 zł dofinansowania. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu projektami o łącznej wartości 1 500 000 000 zł.

Dzisiaj, dzięki zdobytemu doświadczeniu, szeroko zakrojonej współpracy z naszymi partnerami i kompetencjom naszego zespołu jesteśmy w stanie oferować klientom z całego kraju oraz podmiotom zagranicznym kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji i grantów na projekty inwestycyjne, edukacyjne i badawczo – rozwojowe, jak również w zakresie rozliczania projektów i zarządzania projektami. Oferujemy projektowanie techniczne oraz analizy w zakresie efektywności energetycznej. Dokonujemy analiz rynkowych, wdrożeniowych oraz komercjalizacji produktów i usług. Tworzymy konsorcja projektowe skutkujące nowymi wdrożeniami na rynek. Organizujemy eventy, konferencje oraz opracowujemy i realizujemy strategie promocyjne.

Nasza kadra posiada certyfikat PRINCE 2.

 

Wybrane projekty

 

Lopi Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego”
4 545 255,00 PLN
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
„Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
32 146 039,00 PLN
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
„Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
29 495 000,00 PLN
Politechnika Łódzka
„Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Zaawansowanych Systemów Wyrobów i Usług Regionu Łódzkiego CAPSS (Center of Advanced Product-Service Systems)”
23 246 520,01 PLN
Politechnika Łódzka
„Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej”
6 775 812,01 PLN
„SPRAK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu”
5 698 590,00 PLN
Diaspolis Sp. z o.o. Sp. k.
„Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe przyczyniająca się do zwiększenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa Diaspolis”
9 895 000,00 PLN
Brenen Polska Henryk Włodarczyk
„Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie Brenen Polska Henryk Włodarczyk”
19 711 365,00 PLN
Medicofarma S.A.
„Utworzenie Laboratorium Badawczo-Rozwojowego firmy Medicofarma S.A”
14 018 369,87 PLN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
„Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
27 809 434,54 PLN
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
„Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”
1 906 464,00 PLN
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
„PORT -Pomoc Opieka Ratunek Terapia -budowa noclegowni w Łodzi”
7 807 543,19 PLN
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna
„Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”
3 690 070,73 PLN
Gmina Sulechów
„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE”
4 529 125,65 PLN
„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0.6 MW w miejscowości Porszewice
4 593 363,66 PLN
WELESS Sp. z o.o.
„Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz”
5 158 525,29 PLN
Wola-Wind Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
„Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka”
4 362 228,21 PLN
TS Wind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2”
5 071 873,02 PLN