Pokażemy Państwu skąd i jak pozyskać fundusze zewnętrzne na sfinansowanie Waszej inwestycji. Dokonamy analizy i pomożemy dobrać najbardziej optymalny wariant. Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie sporządzimy dla Państwa:

 • Wnioski o Dofinansowanie
 • Studia Wykonalności
 • Strategie Rozwoju
 • Plany Rozwoju Lokalnego
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Wieloletnie Prognozy Finansowe
 • Montaże finansowe
 • Wyliczenia luki finansowej
 • Test Prywatnego Inwestora

Nasi specjaliści pomogą Wam również na etapie wdrażania i rozliczania otrzymanego dofinansowania. W ramach zarządzania projektem:

 • sporządzimy wnioski sprawozdawcze i sprawozdawczo – finansowe
 • przeprowadzimy postępowania przetargowe
 • zaktualizujemy dokumenty aplikacyjne
 • zweryfikujemy dokumenty księgowe

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl