„Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego systemu sterowania natężeniem oświetlenia ulicznego”

Lopi Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością4 545 255,00 PLN

„Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi””

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”32 146 039,00 PLN

Kompleksowa organizacja i obsługa Międzynarodowego Forum Gospodarczego oraz wizyty studyjnej dziennikarzy – 200 uczestników

Miasto Zduńska Wola177 275,00 PLN

„Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie BRENEN POLSKA HENRYK WŁODARCZYK”

Brenen Polska Henryk Włodarczyk19 711 365,00 PLN

„Utworzenie Laboratorium Badawczo-Rozwojowego firmy Medicofarma S.A.”

Medicofarma S.A.14 018 369,87 PLN

V Międzynarodowe Forum Biogospodarki – 750 uczestników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego362 741,61 PLN

„Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi””

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”29 495 000,00 PLN

„Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Zaawansowanych Systemów Wyrobów i Usług Regionu Łódzkiego CAPSS (Center of Advanced Product-Service Systems)”

Politechnika Łódzka23 246 520,01 PLN

„Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej”

Politechnika Łódzka6 775 812,01 PLN

Dzień Dziecka w Uniejowie – 2500 uczestników

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi236 325,20 PLN

„Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu”

SPRAK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością5 698 590,00 PLN

„Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe przyczyniająca się do zwiększenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa Diaspolis”

Diaspolis Sp. z o.o. Sp. k.9 895 000,00 PLN

Inwestor Zastępczy „Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Instytutu kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie”

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego46 632 635,31 PLN

Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi – Etap I

Miasto Łódź92 000 000,00 PLN

Inżynier kontraktu – „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”

Gmina Dobroń19 741 237,27 PLN

Inżynier kontraktu – „Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”

Gmina Rogów6 808 755,00 PLN

Studium wykonalności dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”

Gmina Koluszki29 128 769,02 PLN

Nadzór inwestorski – Budowa Szkoły i Gimnazjum wraz z Halą sportową w m. Rusiec wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Nadarzyn30 440 000,00 PLN

Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne13 286 912,64 PLN

Inwestor zastępczy – Zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy kompleksu budynków wraz z infrastrukturą podziemną oraz zagospodarowaniem ternu przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi na potrzeby nowej siedziby ŁSI sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.10 698 000,00 PLN

Studium wykonalności „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Instytut ``Centrum Zdrowia Matki Polki``6 954 651,01 PLN

Studium wykonalności dla projektu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Muzeum Tradycji Niepodległościowych6 356 930,39 PLN

projektów rocznie

klientów

pozyskanych dotacji

kwota zarządzanych projektów

Promocja wieprzowiny w Porcie Łódź
10 lipca 2020

Promocja projektu „Mięso wieprzowe w codziennej diecie”

We współpracy ze Stowarzyszeniem Innowatorów Wsi zorganizowaliśmy dwa wydarzenia promujące polską wieprzowinę oraz upowszechniające wiedzę na jej temat. W dniu 4 lipca ...
Działania informacyjno-promocyjne w Aglomeracji Jordanów
6 marca 2020

Promujemy działania proekologiczne

Rok 2020 to dla nas szereg działań informacyjno-promocyjnych dla projektów „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ...
Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 – „Technologie kosmiczne”.
3 marca 2020

Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 – „Technologie kosmiczne”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało dziś o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2019 – „Technologie kosmiczne”. Spośród wszystkich 33 ...