Przedsiębiorcy

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w rozwój nowych produktów bądź usług, rozbudową infrastruktury badawczo – rozwojowej, współpracą z jednostkami naukowo-badawczymi, prowadzeniem własnych prac B+R, ekspansją na rynki zagraniczne, wdrożeniami na rynek.

Doradzamy w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne, opracowujemy biznes plany, modele biznesowe. Inicjujemy tworzenie konsorcjów naukowo- przemysłowych poprzez kojarzenie partnerów biznesowych z sektorem uczelni wyższych i instytutami badawczymi. Wspieramy naszych parterów w komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.

Wyróżnia nas kompleksowość oferty. Wspieramy naszych partnerów od pomysłu aż do zamknięcia projektu/inwestycji.

Od ponad 10 lat zarządzamy projektami europejskimi na szczeblu wojewódzkim, krajowymi i międzynarodowym stosując przy tym międzynarodowe standardy. Rozliczamy finansowo projekty i przeprowadzamy monitoring realizacji wskaźników projektu oraz audyty/ewaluację projektów.

W swoich strukturach posiadamy zespół specjalizujący się w usługach MICE. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty na organizację eventów, kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz szkoleniowych. Posiadamy również doświadczenie w przeprowadzaniu kampanii promocyjnych.

Dotacje

Zobacz więcej

Eventy

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Wdrożenia i komercjalizacje

Zobacz więcej

Usługi biznesowe

Zobacz więcej

Audyt działów sprzedaży

Zobacz więcej

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Zobacz więcej