Oferujemy kompleksową obsługę Państwa przedsięwzięcia:

 1. Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy wsparcia, badanie potrzeb, oczekiwań oraz możliwości wsparcia – od pomysłu do projektu.
 2. Poszukiwanie partnerów, tworzenie konsorcjów.
 3. Pomoc przy określaniu zakresu projektu.
 4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu:
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym w szczególności biznes planu i/lub studium wykonalności,
  • obsługa merytoryczna ocenianego projektu (udzielanie wyjaśnień w przypadku dodatkowych zapytań ze strony instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie),
  • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 1. Sporządzenie Testu Prywatnego Inwestora.
 2. Opracowanie audytu wzorniczego, strategii internacjonalizacji, analizy rynku i konkurencji.
 3. Doradztwo przy opracowaniu agendy badawczej.
 4. Kompleksowy nadzór nad realizacją projektu:
  • nadzór i koordynacja działań merytorycznych,
  • rozliczanie finansowe projektu,
  • archiwizacja dokumentów,
  • bieżący monitoring działań,
  • końcowe rozliczenie i zamknięcie projektu,
  • ewaluacja projektu (on-going, mid-term, ex-post) – raport podsumowujący projekt.
 5. Audyt i ewaluację dla wszystkich typów projektów
  • Ex-ante – przed realizacją projektu
  • Mid-term/on-going – podczas realizacji projektu
  • Ex-post – po zakończeniu realizacji projektu

Co nas wyróżnia?

 • ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi na szczeblu wojewódzkim, krajowymi i międzynarodowym
 • stosowanie międzynarodowych standardów w zarządzaniu projektami. Nasza kadra posiada certyfikat PRINCE 2.
 • inicjowanie konsorcjów naukowo- przemysłowych poprzez kojarzenie partnerów biznesowych z sektorem uczelni wyższych i instytutami badawczymi
 • wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych
 • kompleksowość oferty – wspieramy naszych partnerów od pomysłu aż do zamknięcia projektu/inwestycji

Łukasz Lis
tel. 604 163 896
lukasz.lis@phin.pl

Grzegorz Kawałek
tel. 604 938 901
grzegorz.kawalek@phin.pl

Mateusz Marciszko
tel. 604 938 710
mateusz.marciszko@phin.pl