Informujemy, że 19.02.2019 r. zakończyła się ocena projektów składanych w ramach poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ogółem w ramach konkursu złożonych zostało 89 wniosków, z czego ostatecznie 33 zostały rekomendowane do dofinansowania. Projekt opracowany przez zespół PHIN Consulting Sp. z o. o. znalazł się na tej liście. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do produkcji innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu.
Opracowany projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 366 650,00 PLN, na co składają się zarówno roboty budowlane, jak i inwestycje w maszyny i urządzenia.

Cieszymy się, że nasza praca pomaga Beneficjentom w realizacji projektów podnoszących poziom konkurencyjności nie tylko swój, ale także całego województwa łódzkiego.

Gratulujemy wszystkim pozostałym Wnioskodawcom, których projekty znalazły się na liście wybranych do dofinansowania.

Niebawem powiadomimy Was o kolejnych sukcesach!

Komentowanie zablokowane