„Innowacyjna instalacja chemicznej pompy ciepła umożliwiająca uzyskanie wysokoefektywnego czynnika grzejnego poprzez odzysk energii z niskotemperaturowego strumienia ciepła odpadowego”

Chemat Sp. z o.o.8 323 926,48 PLN

„Wymiana wyposażenia oraz zakup nowoczesnego sprzętu Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej”

Fundacja Politechniki Łódzkiej467 130,25 PLN

Kompleksowa organizacja i obsługa Międzynarodowego Forum Gospodarczego oraz wizyty studyjnej dziennikarzy – 200 uczestników

Miasto Zduńska Wola177 275,00 PLN

„Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie BRENEN POLSKA HENRYK WŁODARCZYK”

Brenen Polska Henryk Włodarczyk8 814 925,00 PLN

„Utworzenie Laboratorium Badawczo-Rozwojowego firmy Medicofarma S.A.”

Medicofarma S.A.3 859 894,27 PLN

V Międzynarodowe Forum Biogospodarki – 750 uczestników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego362 741,61 PLN

„Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi27 809 434,54 PLN

„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE”

Gmina Sulechów2 380 834,85 PLN

„Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej”

Politechnika Łódzka4 688 277,42 PLN

Dzień Dziecka w Uniejowie – 2500 uczestników

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi236 325,20 PLN

„Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Sensilab poprzez rozpoczęcie produkcji otoczek o nowych właściwościach funkcjonalnych do tabletek”

Sensilab Polska Sp. z o.o. – S.K.A.1 808 400,00 PLN

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW w miejscowości Porszewice”

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna2 241 100,40 PLN

Inwestor Zastępczy „Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Instytutu kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie”

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego46 632 635,31 PLN

Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi – Etap I

Miasto Łódź92 000 000,00 PLN

Inżynier kontraktu – „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”

Gmina Dobroń19 741 237,27 PLN

Inżynier kontraktu – „Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”

Gmina Rogów6 808 755,00 PLN

Studium wykonalności dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”

Gmina Koluszki29 128 769,02 PLN

Nadzór inwestorski – Budowa Szkoły i Gimnazjum wraz z Halą sportową w m. Rusiec wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Nadarzyn30 440 000,00 PLN

Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne13 286 912,64 PLN

Inwestor zastępczy – Zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy kompleksu budynków wraz z infrastrukturą podziemną oraz zagospodarowaniem ternu przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi na potrzeby nowej siedziby ŁSI sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.10 698 000,00 PLN

Studium wykonalności „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Instytut ``Centrum Zdrowia Matki Polki``6 954 651,01 PLN

Studium wykonalności dla projektu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Muzeum Tradycji Niepodległościowych6 356 930,39 PLN

projektów rocznie

klientów

pozyskanych dotacji

kwota zarządzanych projektów

news_nr 3
7 marca 2019

LODZKIE4BUSINESS

Z ostatnim dniem lutego zakończyliśmy projekt trwający od czerwca 2018 r., prowadziliśmy go na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczył opracowania ...
News_nr 2 Rogów
1 marca 2019

Budowa przedszkola w Rogowie zakończona

Dobiegła końca Budowa Pasywnego Przedszkola dla Gminy Rogów. Projektu w którym firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu. Przedmiotem ...
25 lutego 2019

Innowacje w łódzkim

Informujemy, że 19.02.2019 r. zakończyła się ocena projektów składanych w ramach poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na ...