Poszukiwanie oraz optymalizacja struktury inhibitora kinazy PERK dla potencjalnego zastosowania w leczeniu jaskry

ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczy wyłonienia osoby na stanowisko: Badacz 2
do realizacji zadań badawczych w ramach projektu „Poszukiwanie oraz optymalizacja struktury inhibitora kinazy PERK dla potencjalnego zastosowania w leczeniu jaskry”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:

Zapytanie – Badacz 2
Formularz ofertowy – Badacz 2
Załącznik 2 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Publikacja: 13.05.2019r.

—————————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczy wyłonienia osoby na stanowisko: Badacz 1
do realizacji zadań badawczych w ramach projektu „Poszukiwanie oraz optymalizacja struktury inhibitora kinazy PERK dla potencjalnego zastosowania w leczeniu jaskry”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:

Zapytanie – Badacz 1
Formularz ofertowy – Badacz 1
Załącznik 2 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Publikacja: 13.05.2019r.

—————————————————————————————————————————-

Szacowanie wartości zamówienia – w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Poszukiwanie oraz optymalizacja struktury inhibitora kinazy PERK dla potencjalnego zastosowania w leczeniu jaskry” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, zwracamy się z prośbą o wstępne oszacowanie wartości zamówienia, zgodnie z poniższym opisem:

Szacowanie wartości zamówienia – formularz – badacz

Szacowanie wartości zamówienia badacz

Publikacja: 06.05.2019r.