COLLMED Sp. z o.o.

Collmed Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi realizują projekt „COLLACRIME – zastosowanie kolagenu rybiego w opracowaniu nowej strategii wspomagającej leczenie oka wrażliwego” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru 6/1.1.1/2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Założenia i cele projektu

Co trzeci pacjent zgłaszający się na wizytę do lekarza okulisty prezentuje symptomy sugerujące zespół oka wrażliwego / suchego. Objawy obejmują m.in.: ból, dyskomfort, pieczenie, szczypanie oczu, które znacznie obniżają jakość ich życia.
Zespół oka wrażliwego / suchego to jedno ze schorzeń najczęściej spotykanych w codziennej praktyce okulistycznej. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, którego częstość występowania wzrasta z wiekiem. W oparciu o wiodące dane szacunkowe zespół oka wrażliwego / suchego dotyka 35% populacji świata; aktualne dane sugerują jednak wyższe wartości – według nich częstość występowania tego schorzenia na świecie sięga 57,1%.
Założeniem projektu COLLACRIME jest opracowanie innowacyjnych w skali światowej kropli do oczu cechujących się wysoką biozgodnością z kolagenem ludzkim o działaniu terapeutycznym na podstawowe zaburzenia powierzchni oka.

Zostaną przeprowadzone następujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe:

  1. Optymalizacja metody otrzymania kolagenu rybiego oraz walidacja otrzymanego kompozytu rybiego kolagenu.
  2. Opracowanie warunków sterylizacji kolagenu.
  3. Formulacja kropli.
  4. Badania cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5:2009 i genotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-3:2014.
  5. Analiza działania uczulającego na skórę. Testy drażniące i uczulające skórę będą przeprowadzane na modelu mysim i króliczym.
  6. Badania potwierdzające czy preparat wywołuje uszkodzenia lub podrażnienia oka i czy jego stosowanie jest bezpieczne – aplikacja opracowanych kropli do oczu królikom.
  7. Obserwacja kliniczna na pacjentach mająca na celu wykazanie, poprzez przeprowadzenie szczegółowych badań, że substancja jest bezpieczna, nie wywołuje zagrażających życiu i zdrowiu skutków ubocznych, i jest efektywna.

Rezultat projektu zostanie skomercjalizowany jako wyrób medyczny.